دفتر فرهنگی دانشکده

دوران دانشجویی یکی از مهم ترین دوران های زندگی هر فرد است که در طی آن، استعداد و توانایی های هر فرد متجلی می‌شود و یکی از نیازهای این امر، تک بعدی نبودن افراد است. دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از اواخر دهه شصت با هدف شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویان دانشکده در زمینه های علمی، فرهنگی، رسانه ای، سیاسی و … تاسیس شد و هم اکنون نیز در راستای تربیت نیروی متعهد متخصص، مطالبه گری و جریان سازی فعالیت می کند.
از جمله اهداف دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مبارزه با روحیه سستی، بیخبری و انفعال در فضای دانشجویی
  • ایجاد فضای امید و خودباوری در بین دانشجویان
  • مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی
  • هویت دادن به دانشجویان و بازگرداندن هویت از دست رفته آنها

انجمن علمی دانشکده

Telegram
Instagram

اردوهای دانشجویی علمی-فرهنگی

با توجه به اهمیت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با صنایع مهندسی شیمی، انجمن علمی و دفتر فرهنگی دانشکده اقدام به برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی-صنعتی می‌کنند. از جمله اهداف این برنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. آشنایی دانشجویان با رشته و آینده کاری
  2. آشنایی با پیشرفت هایی که در کشور رخ داده است
  3. نسبت گیری دانشجویان با مسائل واقعی کشور در رشته تحصیلی خود و در صدد حل مشکلات برآمدن

اردوهای فرهنگی و تفریحی نیز از سوی دفتر فرهنگی دانشکده با هدف افزایش شادابی و روحیه دانشجویان و ارتباط صمیمی‌تر میان دانشجویان و اساتید دانشکده برگزار می‌شود.

مسابقات دانشجویی

امور فوق برنامه دانشجویان

 

 

keyboard_arrow_up